1. Lagrets kondition och de bevarade sakerna

Lagret hyrs i det skick som den befinner sig när kontraktet görs. Hyresutrymmet får användas till förvaring av torra varor. Den
största golvbörda är 500 kg/m2 och på andra våningen max. 200 kg/m2.

Ämnen som förorsakar fara och skada till omgivningen eller hälsan får inte lagras i Varastopark. Det är också förbjudet att förvara
explosiva, självtändande ämnen eller alla slags vätskor. Osaklig vistelse eller övernattning i lagret är förbjudet. Varor får inte lagras i övriga utrymmen av Varastopark än i smålager. Hyresvärden har rätt att avlägsna eller förstöra saker som lämnats utanför lagerutrymmet på hyresgästens bekostnad. De allmänna utrymmena får användas enbart som passage. Rökning och biltomgång är inte tillåtna. Hyresgästen ansvarar för att föra bort avfall och bli av med egendom.

2. Värme, belysning, el och försäkringar

Värme och belysning ingår i hyran. Man bör komma överens om annat elbruk separat. Hyresgästern har inte försäkrat de varor som bevaras och ansvarar inte för skador eller förluster. Hyresgästen är självständigt ansvarig för att försäkra sin egendom och låsa sitt lager. Hyresgästen har rätt att låsa ett lager som inte blivit låst. Hyresgästen får gärnaanvända eget hänglås.


3. Ändringar i lagret

Hyresgästen får inte ändra lagerutrymmen och lagret bör lämnas tillbaka i samma skick som det var när hyreskontraktet gjordes. Man får inte fästa någonting i väggarna, golvet eller taket av lagret och man får inte spräcka dem. Hyllorna måste stå fritt på golvet. Hyresgästens representant dvs. montör eller serviceperson har rätt att gå in i lagret när hen vidtar nödvändiga åtgärder för att sköta lagret.


4.1 Hyreskontrakt på viss tid

avslutas utan uppsägning när hyresgästen har tömt och städat lagret samt avlägsnat sitt hänglås från dörren senast den sista
kontraktsdagen. Annars förvandlas kontraktets giltighet till tillsvidare enligt paragrafen 4.2.4.2. Hyreskontrakt som är giltig tillsvidare

Ifall hyreskontraktet inte uppsägs, fortsätter det alltid en månad i sänder. Bägge parter kan säga upp kontraktet i så fall. Hyreskontraktet anses ha upphört när hyresgästen har överlåtit lagret enligt
punkt 4.1. Hyresgarantin betalas inte tillbaka eftersom den täcker hyran för
sista månaden.5. Hyresbetalning och utebliven betalning av hyran

Den första månadshyran samt garantihyran som motsvarar en månadshyra betalas när hyreskontraktet görs. Därefter betalas hyran en gång per månaden till det bankkonto som anges av hyresgästen.

Ifall hyran inte avlägges enligt överenskommelse, kan
hyresgästen uppbära en anmärkingsavgift på 10 euro per anmärkning samt en
giltig förseningsränta med kravkostnader för förfallna hyror. Om den förfallna
hyran inte trots krav betalas (och det finns skulder som är lika stora eller
större än garantihyran), har hyresgästen följande rättigheter:

  • låsa utrymmet med ett annat lås
  • Om det finns saker i hyresutrymmet i fråga, blir
    hyresgästen deras ägare.
  • Hyresgästen godkänner att hens varor kan säljas
    för att täcka kostnader. Hyresgästen har rätt att använda priset för att
    täcka hyresskulderna och säljkostnaderna

6. Kontraktets överföring och giltiga kontaktuppgifter

Hyresgästen har inte rätt att överföra hyreskontraktet till en tredje part utan hyresvärdens skriftliga samtycke. Hyresgästen har rätt
att överföra eller panta kontraktet till en tredje part. Hyresgästen är skyldig att meddela sina giltiga kontaktuppgifter och omedelbart underrätta om de ändras. Detta kan göras genom att ringa till servicenumret 020 719 1300 eller på e-post info@varastopark.fi eller per brev till adressen Varastopark, Östanvindsvägen 9, 06150 Borgå.

Hyresgästen har inte rätt att kräva eller få skadestånd på grund av att
uppsägningsbrevet eller realiseringsbrevet inte har nått denne för att hen inte
har meddelat sin nya adress till Varastopark. Ifall hyresgästens lösöre realiseras
i sådana förhållanden har inte hyresgästen rätt att kräva eller få skadestånd
av hyresvärden.


7. Hyreshöjning

Hyresvärden har rätt att höja hyran under
kontraktsperioden om ändringen kommuniceras till hyresgästen minst en månad för
hyreshöjningen.

8. Avtalsbrott och övriga ärenden

Hyresvärden är inte ansvarig för medelbara eller
omedelbara skador eller fördröjningar enligt principen force majeure. För
övrigt följs den giltiga lagstiftning som handlar om uthyrning av
affärsutrymmen.

Ifall hyresgästen bryter mot hyresvillkor i paragrafer
1 – 8, hyresvärden har rätt att stänga ut hyresgästen, säga upp hyreskontraktet
med omedelbar inverkan, avlägsna farliga saker och ämnen på hyresgästens
bekostnad till det bästa möjliga stället samt få ersättning för de medelbara
och omedelbara skador som avtalsbrottet vållat


9. Behandling av personuppgifter

På Varastopark tillämpas
den allmänna europeiska dataskyddsförordningen som trädde i kraft den 25 maj
2018 dvs GDPR.