Verksamhetsprinciper

Integritet - Utomstående har varken tillträde eller sikt i ditt lager.

Säkerhet - Vi har kameror och tillträdeskontroll i skick i våra utrymmen. Använder Execnycklar och alarmer och du kan lita på vår vaktservice.
Våra utrymmen är moderna, ljusa, torra och varma. Dina saker blir oskadade och snygga i lagret.

Lätthet - Våra kunder har lätt att komma in. Man kan köra bilen framför dörren och du får låna vår kärra för att flytta på dina saker. Vårt lager kan användas kl. 6 - 23.

Snabbhet - Du kan få av oss lämpliga förvaringsutrymmen även väldigt snabbt. Ring.