Vi tar hand om din säkerhet

Det är tryggt att lagra på Varastopark eftersom våra utrymmen har tillträdeskontroll, kamerabevakning,
vaktservice samt automatiska släcknings- och alarmsystem. De smålagren av Varastopark är moderna, väl
belysta och städade. Det uthyrda smålagret förses med hyresgästens eget hänglås. Vi säljer också hänglås.

Din mobiltelefon är din nyckel till Varastopark eftersom den är din egen
mobiltelefon. När du ringer från din egen telefon, öppnas dörren till Varastopark.
Kom ihåg att meddela om du byter nummer. Dörren öppnas endast till de kunder
som har ett giltigt hyreskontrakt. Man får besöka Varastopark kl. 6 – 23
dagligen.

Försäkringsbolagen godkänner smålagren

Eftersom Varastopark godkänns av försäkringbolagen täcker din hemförsäkring allt lösöre som lagras där. Kolla dina försäkringsvillkor av ditt eget försäkringsbolag. Du kan alltid också fråga oss på numret 020 719 1300 eller per e-post info@varastopark.fi.

Våra lagerutrymmen är utrustade med kameror och tillträdesapparat som lagrar info. Lagret observeras regelbundet
och vakterna från vaktbolagen övervakar våra utrymmen.

Din integritet är garanterad på Varastopark. Endast du kommer in i ditt smålager som du själv låser. Andra ser
inte vad du lagrar i utrymmet. Du kan använda kärran och hissen till att lasta och transportera din egendom.